Dotacje

Firma OXIMO Sp. z o. o. z siedzibą w Łężycach korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.04.2023/193
Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju sprzedaży na platformie Amazon.

Wartość projektu: 46 750 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 28 050 PLN

Firma OXIMO Sp. z o. o. z siedzibą w Łężycach korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/365

Celem projektu jest opracowanie strategii SEO i Performance Marketing.

Wartość projektu: 342 500 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 171 250 PLN

Maciej Nowopolski OXIMO realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy Maciej Nowopolski OXIMO poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2020-2021” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Przedmiotem projektu jest udział Maciej Nowopolski OXIMO w międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy oraz udział w wyjazdowych misjach gospodarczych. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na rynkach perspektywicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Turcji, ZEA, Chin, Rosji w latach 2020 – 2021.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Maciej Nowopolski OXIMO poprzez rozwój działalności eksportowej w ramach branżowego programu promocji Części Samochodowe i Lotnicze. Uczestnictwo w programie przyczynić ma się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz do promowania marki produktowej OXIMO.
Oczekiwane efekty projektu to m.in:
– rozszerzenie działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych, – zwiększenie wiedzy o rynku chińskim – zwyczajach biznesowych, oczekiwaniach klientów, czynnikach kształtujących popyt, potencjalnym ryzyku związanym z eksportem, kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności, – zwiększenie przychodów z działalności eksportowej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 249 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 186 750,00 PLN