Regulamin Konkursu FB – Kuba Dudek Drift 2023

Wszystkich fanów zapraszamy do konkursu prowadzonego na profilu zawodnika driftu Jakuba Dudka na Facebooku i zaangażowania się w udział w kreatywnej zabawie polegającej, na dodaniu do posta konkursowego filmu lub zdjęcia Kuby Dudka w driftowozie w akcji oraz odpowiedzi na dwa bardzo proste pytania. Chętnych prosimy o umieszczanie odpowiedzi w komentarzu pod tym postem na fanpage’u Jakuba Dudka na Facebooku.

Nagrody czekają na 3 laureatów, którzy prześlą najciekawsze zdjęcia oraz udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. Każdy laureat otrzyma Pakiet Upominków od firmy OXIMO Sp. z o.o.

Regulamin konkursu – „Wygraj gadżety OXIMO”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Kuba Dudek, współorganizatorem i fundatorem nagród jest firma OXIMO Sp z o.o..
2. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs, jego organizację oraz przeprowadzenie.

§2 WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest na profilu Kuba Dudek wspierany przez profil firmowy OXIMO Sp z o.o. w serwisie Facebook.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają konto w serwisie Facebook i nie są stronami typu Fanpage.
3. Konkurs trwa od dnia 01.08.2023 od momentu publikacji postu do dnia 07.08.2023 godz. 20:00.
4. Odpowiedzi, filmiki czy zdjęcia przesłane przez Uczestnika muszą znaleźć się w komentarzu pod postem konkursowym. Wszelkie inne odpowiedzi, które znajdą się poza postem konkursowym nie będą brane pod uwagę. Odpowiedzi udzielane w formie pisemnej +film lub  zdjęcie driftowozu Kuby Dudka w drift-akcji.
5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Organizatora na profilu Kuba Dudek oraz na stronie firmy OXIMO Sp z o.o. na Facebooku dnia 09.08.2023.

§3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na:
1) Wrzuceniu w komentarzu filmu lub zdjęcia driftowozu Kuby Dudka „w akcji” np. na pokazie / imprezie motoryzacyjnej / czy innej w sezonach 2022 lub 2023.
2) Odpowiedzi w komentarzu na pytanie:
Pyt. 1 Jakiej marki wycieraczki stosuje w swoim driftowozie?
Pyt. 2 Jaki był mój poprzedni driftowóz?
2. Każdy Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz na zadane pytanie. Komentarze, które będą dodane lub edytowane po terminie nie będą brane pod uwagę, jako odpowiedź konkursowa.
3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, do których zostanie wysłany pakiet upominków od firmy OXIMO Sp z o.o..
4. W skład pakietu wchodzi koszulka i czapka których rozmiar, wzór oraz kolor zostanie ustalony z każdym Zwycięzcą konkursu osobno. Dodatkowo w zestawie znajduje się super szmatka z MicroFibry, zapachy do samochodu Lotus OXIMO, Bandana na szyję Oximo Motorsport, dwa EnergyDrinki, długopis oraz notes.
4. Kryteria oceniania wpisów konkursowych: poprawność odprowadzi na pytania oraz ciekawych zdjęć które będą miały to „coś”.
5. Najciekawsze trzy wpisy konkursowe zostaną wybrane przez Organizatora i nagrodzone.
6. Odpowiedzi powinny być wyłącznie autorstwa Uczestnika, zabrania się kopiowania i powielania twórczości innych.
7. Odpowiedź wulgarne, naruszające ogólne zasady kultury osobistej będą usuwane.

§4 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet nagród OXIMO Sp z o.o..
2. Nagrody będą wysyłane kurierem do laureatów po wcześniejszym ustaleniu szczegółów wysyłki.
3. Zwycięzca winien po ogłoszeniu wyników skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości na profilu Kuby Dudka na Facebooku, w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody.

§5 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych tj. Imię i nazwisko Uczestnika jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez stronę Kuba Dudek oraz Oximo na Facebooku celem przekazania firmie OXIMO Sp z o.o. w celu realizacji Konkursu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy przy ogłaszaniu wyników, tj. Imię i nazwisko ujęte w serwisie Facebook i oznaczyć jego profil w celu łatwiejszego kontaktu ze Zwycięzcą.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad konkursu w trakcie jego trwania.
2. Wszelkie próby wywarcia wpływu na końcowe wyniki przez Uczestników będą skutkowały wykluczeniem z konkursu.
3. Wszelkie inne spory będą rozwiązywane z Organizatorem za pośrednictwem fanpage lub maila.
4. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje powyższy Regulamin.

§7 PRAWA AUTORSKIE

Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 1 rok po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony OXIMO oraz profilu Kuba Dudek na Facebooku i strony internetowej www.oximo.pl.