fbpx

Dlaczego wycieraczki samochodowe hałasują?

Wpływ temperatury na wycieraczki samochodowe
16 czerwca, 2021
wycieraczki płaskie czy szkieletowe
Wycieraczki płaskie czy wycieraczki szkieletowe?
23 lipca, 2021

Każdy kierowca podczas jazdy oczekuje nie tylko zachowania pełnej kontroli nad prowadzeniem auta, ale też określonego poziomu komfortu. Wpływają na niego czynniki takie jak na przykład: wygodne fotele, optymalna temperatura oraz jak najniższy poziom hałasu. Za generowane niepożądanych dźwięków odpowiada wiele elementów, w tym również wycieraczki samochodowe. Aby rozwiązać problem, warto wiedzieć co powoduje, że hałasują.

Przyczyny hałasu wycieraczek samochodowych

Dźwięki wydawane przez podzespoły samochodu zazwyczaj są pierwszym sygnałem, że dany element zawodzi. Przyczyny mogą być prozaiczne lub poważne, dlatego nie warto bagatelizować nawet tych cichych i z pozoru nieistotnych dźwięków. Zignorowanie ich może bowiem doprowadzić do poważnej usterki, która skończy się utratą kontroli nad pojazdem lub jego unieruchomieniem w trasie.

W przypadku wycieraczek samochodowych konsekwencje nie są aż tak poważne. Pomimo to jednak zignorowanie skrzypienia może doprowadzić do ich unieruchomienia, co uniemożliwi jazdę np. w ulewnym deszczu. Przyczyn tego zjawiska może być kilka, a każda z nich wymaga innego postępowania.

  • Piszczenie wydawane przez pióra przesuwające się po szybie zazwyczaj jest następstwem uszkodzenia gumy wynikającym z jej starzenia się, wyszczerbienia lub odkształcenia. Sposobem na to jest wymiana piór na nowe.
  • Niedopasowanie ramion wycieraczek do profilu szyby – jeśli wymiana piór nie pomogła, warto sprawdzić, czy wycieraczki są dobrze dopasowane. Przyczyny nieprawidłowej pracy to np. zły kąt natarcia ( szyna wycieraczki winna być pod kątem prostym w stosunku do płaszczyzny szyby) lub zbyt słaby docisk ramienia wycieraczki do szyby.
  • Zanieczyszczenia na szybie lub jej uszkodzenia – nawarstwienie trudnego do usunięcia brudu lub mikrouszkodzenia szyby mogą przyczyniać się do generowania dźwięków. W takiej sytuacji niezbędne jest umycie szyby lub jej wymiana.
  • Korozja lub zanieczyszczenie zawiasów – długo niewymieniane wycieraczki ulegają tracą sprawność. Ograniczeniem w ich funkcjonowaniu mogą być zbierające się w mechanizmie drobinki zanieczyszczeń czy rdzy. W takiej sytuacji pomocne bywa wyczyszczenie i zabezpieczenie mechanizmu odpowiednimi preparatami lub wymiana wycieraczek na nowe.

Hałas i jego destrukcyjne działanie

Chociaż wydawanie nieprawidłowych dźwięków przez mechanizmy samochodowe zazwyczaj jest przyczyną usterki, zjawisko to ma też inny wymiar. Szkodliwość hałasu na ludzki organizm została potwierdzona wieloma badaniami, a ich efektem są rygorystyczne przepisy BHP w zakładach pracy czy techniki tłumienia hałasu komunikacyjnego stosowane w miastach. W zamkniętej kabinie pojazdu podczas dłuższej podróży nawet ciche, ale powtarzające się dźwięki mogą działać stresująco. W konsekwencji, nawet jeśli nie są sygnałem poważnej awarii, powodują rozproszenie kierowcy oraz pogarszają komfort jego i pasażerów.

Wycieraczki samochodowe szczególnie jesienią i zimą są intensywnie eksploatowane. Kilkudziesięciominutowa jazda w deszczu w towarzystwie skrzypienia z pewnością nie pozostawia dobrych wspomnień. Dlatego warto zadbać o usunięcie przyczyny hałasu.

polski